PSF voor kinderen

 

Psychosomatische fysiotherapie voor kinderen

Om me heen zie ik steeds meer kinderen die tegen problemen aanlopen. Die problemen kunnen zeer verschillend van aard zijn. Steeds meer jonge kinderen staan, door wat voor reden dan ook, onder hoge spanning. Langdurige spanning kan lichamelijke klachten veroorzaken en invloed hebben op het gedrag.

Mijn werk bestaat uit het laten ervaren welk gevoel er achter de klacht zit. Bijvoorbeeld verdriet, angst, boosheid. Door dit gevoel bewust te ervaren en hier uiting aan te geven krijgt het kind meer zicht op zijn gedrag en kan het leren dit gevoel anders te uiten.
Ik werk vanuit veiligheid, vertrouwen en respect. Met deze basisvoorwaarden ontstaat er een veilige omgeving waarin het kind zichzelf kan zijn.

 

Afdrukken E-mail

PSF voor kinderen

Voor wie

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd die niet lekker in hun vel zitten. Veel klachten ontstaan vanuit sociaal-emotionele problemen. Voorbeelden hiervan zijn:
     * gepest worden
     * onbegrepen klachten (buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie)
     * erg druk of juist erg teruggetrokken zijn
     * angstig zijn
     * concentratieproblemen
     * verwerkingsproblemen (zoals: scheiding, overlijden)
     * onzeker zijn

 

Werkwijze

De behandeling begint altijd met een intake. Hierbij is het kind en minimaal een van zijn ouders/verzorgers aanwezig. Tijdens de intake gaat het om de hulpvraag van het kind en/of de ouders/verzorgers. Vanuit deze hulpvraag bepalen we samen een doel voor de behandeling. Dat doen we altijd samen met het kind, de ouders/verzorgers en de therapeut. Met deze informatie beginnen we de behandeling. Hierbij kunnen we verschillende hulpmiddelen gebruiken. Bij elke werkwijze geldt dat we samen zoeken naar een manier voor het kind om zich te uiten en nieuwe ervaringen op te doen.
Bij de intake maken we ook afspraken over de rol van de ouders/verzorgers bij de behandeling.

 

De behandeling

Het weer lekker in je vel gaan zitten zal in veel gevallen de leidraad van de behandeling zijn.
Daarbij wordt gekeken hoe je nu in je vel zit. Waar en wanneer voel je je prettig? Waar en wanneer voel je je minder prettig? De omgeving en de omstandigheden kun je vaak niet veranderen. Je kunt wel leren anders met dingen om te gaan. Samen gaan we op zoek wat je nodig hebt om beter in je vel te gaan zitten. Dit kan voor iedereen heel anders zijn. Het ene kind heeft er veel aan om te leren rust bij zichzelf te vinden en rustmomenten in te bouwen. Een ander kind heeft er veel aan om te leren stevig op zijn voeten te staan om zo meer zelfvertrouwen te krijgen.

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende middelen.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden met mogelijke effecten.
     * bewegingsoefeningen helpen om het contact met je eigen lijf te versterken, je eigen plek in te nemen en om grenzen aan te geven
     * tekenen geeft houvast en structuur en helpt om gevoelens te uiten
     * voorlezen helpt om in contact te komen en geeft ingang voor gesprek